គម្រោងអគ្គីសនីដ៏សាមញ្ញ

នៅពេលអ្នកទៅដល់បេះដូងនៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនីផ្ទះរបស់អ្នកហើយរកឃើញថាមាន ខ្សែភ្លើង ឧបករណ៍និងប្រអប់ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកវាគ្រាន់តែជារឿងដ៏រន្ធត់មួយ។ មានខ្សភ្លើងអគ្គីសនីរាប់រយជើងដែលមិនរាប់បញ្ចូលលេខធំនៃ ឧបករណ៍ប្ដូរ កន្លែងលក់និង ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែល ភ្ជាប់ជាមួយពួកគេ។ និយាយអំពីរឿងទាំងនេះអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលទាំងនេះគឺនិងរបៀបងាយស្រួលក្នុងការធ្វើគម្រោងអគ្គិសនីទាំងនេះដោយខ្លួនឯង! ខ្ញុំបានចុះបញ្ជីបណ្ណាល័យនៃ អត្ថបទព័ត៌មាន ដើម្បីជួយអ្នកនៅតាមបណ្តោយ។