9 ដើមឈើនិងឈើឆ្កាងដើមឈើដែលមានស្លឹកពណ៌ស្វាយ

ដើមឈើនិង shrubs ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទេសភាពគឺមានស្រមោលខុសគ្នាច្រើនលើសលប់នៃពណ៌បៃតងដូច្នេះវិធីដ៏ល្អដើម្បីបន្ថែម zip និង zest គឺត្រូវប្រើរុក្ខជាតិជាមួយស្លឹកនៃពណ៌ផ្សេងគ្នា។ ដើមឈើពណ៌ស្វាយនិងដើមឈើពណ៌ស្វាយគឺជាជម្រើសមួយ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ ពូជជាច្រើន នៃដើមឈើនិង shrubs ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការនេះ។

នៅទីនេះមានប្រាំបួនរុក្ខជាតិដ៏អស្ចារ្យជាមួយស្លឹកពណ៌ស្វាយដែលអាចធ្វើឱ្យទេសភាពរបស់អ្នកមិនអាចទប់ស្កាត់បាន។